beautifullady22: (Default)
[personal profile] beautifullady22
Я вже пару років його не дивлюся, цього подивилася через політичний контекст.
ну тако. то в них правило таке було, що всі мали заставку робити на одну тему? я фотографувати люблю, то мене уміліло. Нє, ну класно. але якби "одна тема" була якась інша -- мені б було скучно))
у трьох була на сцені постороння людина, яка до співу ніякого відношення не мала, але займалася спортом ??? (Україна, Азербайджан і ще хтось з ковзанами -- то перебор -- можна відеоряд тематичний зробити, не треба мучити білочок в колесі)) до речі -- сцена-клітка якось неприємно вразила
Несподівано було, що Молдова дала Україні більше голосів ніж Росія, а Грузія навпаки Росії більше дала -- я думала буде навпаки. Молдавська ведуча молодець -- вдягла вишиванку)) Я коли дивилася і побачила, що фінал нам не світить, думала, Боже, тільки щоб ми були зверху маскалів))) Апофеозом було те, як Росію щоразу освистували. То дійсно такий неприємний звук, от як бути країною, якій всі посилають таке. Бр-р-р. Дивилася на офіційному сайті, то там дізналася про Велику книгу євробачення (щось на зразок Книги рекордів Гіннеса) Це мабуть був тонкий троллінг, але вони довго крутили і смакували приспів ла-ла-ла (думаю скоро і слово х**ло міцно ввійде в європейський лексикон))
ну і перемога Кончіти... ем -- не сподівалась)) не одобряю. Чому європі подобаються різні фріки? Але він (ну я все ж буду називати його -- ним) добре сказав -- це перемога тих, хто вірить в мир. І нас не зупинити. Мені найбільше сподобались Азербайджан та Іспанія

p.s. в мене під вікнами хтось на повну врубав музику -- в когось ще концерт))
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

beautifullady22: (Default)
beautifullady22

June 2014

S M T W T F S
1234567
89101112 1314
15161718192021
22232425262728
2930     

Style Credit

  • Style: Caturday - Grey Tabby for Heads Up by momijizuakmori

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 05:14 am
Powered by Dreamwidth Studios