beautifullady22: (вишиванка)
[personal profile] beautifullady22
Я собі тихо-мирно засинала під спалахи грози, аж тут мене розбудили голоси під балконом. думала перше що пяні, але по-перше пізно, по друге вони пяні але... культурні, обговорювали Україну і її майбутнє. Але дуууже голосно. І вирішували до кого йти ночувати. Не витримала -- виглянула. Двоє чоловіків в світлих штанах і сорочках, і жінка в довгому світлому платті. Я подумала -- члени якоїсь комісії підрахувади бюлетені.))) І от вони довго стояли говорили, вияснили, що та тітка Степанівна. А потім вони вирішили, що їм ще мало і пішли шукати ще алкоголь))

В мене нарешті настав спокій. Тому що за цю зиму я скільки новин передивилася. як ніколи досі. А тут щось раптом як клацнуло -- все, не треба більше дивитися новин. Якесь відчуття, що все буде добре.

Але в мене залишаються декілька питань

Чи живий ще янукович і коли ми його побачимо? шо буде з його сімєю?
А ті всі його приближені, що тікали з валізами грошей взимку -- вони коли небудь повернуться, в рузшук їх оголосять?
чи буде третій майдан (я думаю що буде) -- я не нагнітаю, просто кажу що отак думаю
коли ми повернемо крим? (я думаю що в часи третього майдану)
як буде юлька далі зберігати лице в політиці
що робити з сепаратистами -- який є світовий прецедент? всіх їх пробачати чи що?
чи (на перспективу) українці і росіяни будуть колись братами?))) бо досі вони ніколи не були. і не будуть думаю.... бачу в однокласниках фото як дітей (2-3р)одягають в військову форму і чіпляють їм колорадські стрічки. думаю то фото зі сходу або з криму. навіть якщо вони вважають себе росіянами -- що, військова форма то їх національний костюм? а ми своїх дітей вдягаємо у вишиванки... мабуть точно вишиванка і військова форма з колорадською стрічкою ніколи братами не будуть... але от цікаво, як ті діти років черех 20 порозуміються. та й чи порозуміються...
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

beautifullady22: (Default)
beautifullady22

June 2014

S M T W T F S
1234567
89101112 1314
15161718192021
22232425262728
2930     

Style Credit

  • Style: Caturday - Grey Tabby for Heads Up by momijizuakmori

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 05:14 am
Powered by Dreamwidth Studios